Hjertestarter

​Hjertestarter er opsat ved Spøttrup Kulturhal og er parat til brug.

Den hænger på bagsiden af den nye Hal ud imod Petanque, Fodbold & Tennis banerne:

Der er lavet en grafik, der kan være behjælpelig i processen omkring et hjertestop og brug af en hjertestarter. Grafikken kommer bl.a. ind på:

– hvordan man vurderer, at der er tale om hjertestop
– hvordan man starter hjertelungeredning
– hvordan man anbringer stødpads
– hvordan man bruger hjertestarterens stød.

Klik her

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os